چهار قله امسال

بنام خدا

 روز قبل از شروع ماه رمضان چهارشنبه بهمراه 6 تن از همنوردان 

در یک روز گرم تابستانی برنامه چهار قله را انجام دادیم 

دوست عزیزمان آقای حکیمی از شاهرود که در مشهد حضور 

داشتند در این برنامه به ما افتخار دادند و شرکت کردند 

یاوران همیشگی چهار قله آقایان حسینیون و عادلیان مانند

همه ساله در خدمتشان بودیم 

آقای بخشایش یار چندسال گذشته این برنامه امسال 

متاسفانه نتوانستند شرکت کنند 

آقایان کریمی و مرادی و باوفا و حکیمی برای اولین بار 

امسال در خدمتشان بودیم 

چهار قله شامل قله های زشک - شیرباد - چمن 2 و چمن 1 

میباشد 

برنامه نسبتا سنگین و طولانی که بقول جناب حکیمی برای 

آمادگی آن باید دوبار دماوند را رفت 

به تصاویر این برنامه توجه کنید 

 

1245

 

1261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


/ 0 نظر / 66 بازدید