تصاویر گرفته شده توسط من

بنام خدا

تعدادی از دوستان در مورد تصاویر اینجانب سئوال کردند خدمت 

این دوستان عرض کنم میتوانید تصاویر بنده را در این آدرس 

مشاهده کنید 

بالغ بر 3000 عکس در این آدرس قرار دارد

http://www.summitpost.org/users/shahroodi35/46147

امیدوارم تصاویر مورد توجه شما قرار بگیرد 

/ 0 نظر / 29 بازدید