شگفتیهای ریاضی قرآن

بنام خدا 
خدمت دوستانی که در جریان نوشته ای قبلی اینجانب در مورد 
شگفتیهای عددی قرآن و ارتباط آن با عدد 19 بودند دو مطلب 
جدید که هنوز در کتابهایی که بچاپ رساندم نوشته نشده را در 
اینجا عرض میکنم 
1 - در قرآن همانند هر نوشته دیگر از هر کلمه تعدادی تکرار 
شده حال اگر ما از یکی از معجم ها استفاده کنیم و بسراغ 
کلماتی برویم که 19 بار در قرآن شاهد تکرار آنها هستیم خیلی
خیلی جالب و شگفت انگیز است که متوجه میشویم تعداد
این کلمات 19 است یعنی تنها 19 کلمه در قرآن وجود دارد 
که تعداد تکرارشان 19 میباشد و این واقعا شگفت انگیز است
مطلب دوم :
حرف مقطعه سوره نمل "طس" میباشد اگر به تعداد تکرار این 
دو حرف در این سوره توجه کنیم میبینیم که تعداد حرف "ط" 
در این سوره برابر 27 و تعداد حرف "س" برابر 93 میباشد 
شگفت انگیز این است که این شماره این سوره 27 میباشد 
و دارای 93 آیه نیز هست و ضمنا 2793=147*19
دوستانی که در جریان کتابها نیستند خدمتشان عرض کنم 
کتابهای شگفتیهای عددی قرآن در 5 جلد هم اکنون در بعضی 
از کتابفروشی ها موجود است به قلم اینجانب
 
 
/ 1 نظر / 19 بازدید
نیلوفر

خوشحال ترین مردم روی زمین آنهایی نیستند که هیچ مشکلی ندارند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند چگونه با کمبودهای زندگی کنار بیایند.