نیمه ماه رمضان و قله شیرباد

بنام خدا

در روز 15 ماه رمضان بهمراه دو تن دیگر از دوستان با دوچرخه 

بسمت زشک حرکت کردیم 

حرکت ما از مشهد ساعت 11 صبح بود 

کوله های سنگین و هوای گرم و ضعف جسمانی بواسطه 15 

روز روزه برنامه را خیلی مشکل میکرد

بعد از حدود 7 ساعت رکاب زدن در چنین شرایطی به انتهای 

دره زشک رسیدیم 

حدسمان این بود که تعداد زیادی کوهنورد شب صعود به 

شیرباد را داشته باشند 

چادر را نصب کردیم و پس از صرف چای و مقداری غذا آماده 

استراحت شدیم 

گروههای زیادی دائم به آنجا میامدند و چون اکثر آشنا بودند 

مقداری از وقتمان به احوال پرسی و گفتگو با آنها میگذشت

فرصتی برای استراحت پیدا نکردیم و تصمیم گرفتیم ساعت 

12 شب بسمت قله حرکت کنیم 

یک شب کاملا مهتابی و مناسب صعود 

در طی مسیر با افرادی که از قله بازمیگشتند مواجه بودیم 

حدود ساعت 3.30 بامداد به قله رسیدیم 

در آن ساعت غیر از ما کسی روی قله نبود 

تعداد زیادی شب در جانپناه و اطراف آن یا زیر قله خوابیده بودند

ساعت 5 به جانپناه رسیدیم 

تقریبا خالی شده بود

مقداری استراحت کردیم و سپس بسمت پایین حرکت کردیم 

حدود ساعت 8 صبح به محل چادر رسیدیم 

پس از صرف صبحانه و مقداری استراحت بسمت مشهد 

حرکت کردیم 

برنامه ای بسیار سنگین و نفس گیر و لذت بخش 

به چند تصویر از این برنامه توجه کنید 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید