دوچرخه سواری گلمکان - چشمه سبز

بنام خدا

چند هفته قبل برنامه دوچرخه سواری داشتیم به منطقه 

گلمکان و چشمه سبز 

دوستانی از تیم کوهنوردی و دوچرخه سواری احد و اوج 

مارا در این برنامه همراهی کردند 

همرکابی با سرکار خانم مکبر از مربیان کوهنوردی سعادتی بود

برای شرکت کنندگان در برنامه 

به تصاویر این برنامه توجه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید